Over Plein H

Plein H is de Nederlandse beroepsvereniging voor zelfstandig humanistici, een actief netwerk van professionals waar inspirerende ideeën worden uitgewisseld, samenwerkingspartners kunnen worden gevonden en aan kwaliteit en deskundigheidsbevordering wordt gedaan.

Zelfstandig humanistici

Plein H vertegenwoordigt professionals die breed en kritisch zijn opgeleid op het gebied van persoonlijke zingeving & levensvragen en humanisering van de samenleving en organisaties. Onze leden zijn humanistici, afgestudeerd aan de Universiteit van Humanistiek, en zijn part-time of full-time werkzaam als ZZP’er of freelancer in hun eigen praktijk of in opdracht van een organisatie of bedrijf. De werkzaamheden van onze leden zijn zeer divers en kunnen uiteenlopen van geestelijke begeleiding tot aan coaching, training, advies, onderwijs, projectmanagement en alle kruisbestuivingen en variaties die hiermee mogelijk zijn. Lees hier meer over de professionals die we vertegenwoordigen.

Actief netwerk

Plein H heeft het doel om professionals bij elkaar te brengen en te inspireren. We bieden mogelijkheden tot netwerken en kennisuitwisseling onder onze professionals en leden. Graag brengen we mensen met elkaar in contact om van en met elkaar te leren wat we in de beroepspraktijk tegen komen en nodig hebben om ons vak goed uit te oefenen. We organiseren bijeenkomsten als netwerkdagen, lezingen, bijscholingsdagen, ondernemersdagen, samen-zelfstandigen, etc. In de kalender vind je de bijeenkomsten die staan gepland.

Kwaliteit en deskundigheidsbevordering  

Een beroepsvereniging doet aan kwaliteitsbewaking en biedt ook deskundigheidsbevordering. Daarvoor ontwikkelt Plein H een online portfolio voor ieder lid. Het portfolio zal dienen als een kwaliteitsinstrument dat de kwantiteit en kwaliteit weergeeft van intervisie en deskundigheidsbevordering en hoe dat getoetst wordt. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om dit portfolio bij te houden en het is de verantwoordelijkheid van Plein H om te blijven uitnodigen en controleren of leden dit doen. De werkgroep zal de creditering in 2014 vormgeven als het portfolio online is.