Home

Welkom op de website van Plein H, beroepsvereniging voor ondernemende humanistici!

Plein H

Onder de titel Plein H werken op dit moment zo’n 50 humanistici die hun kennis en vaardigheden op inventieve en ondernemende wijze combineren en inzetten. De één heeft een eigen praktijk of bedrijf, een ander combineert werkzaamheden als zelfstandige met werkzaamheden binnen een organisatie, een derde werkt praktisch fulltime binnen een organisatie. Wat we gemeenschappelijk hebben is dat we allen graag meedenken over humanistieke kwesties en afhankelijk van de eigen expertise informatie, advies, een lezing of scholing kunnen geven, geestelijke begeleiding of coaching bieden en/of vorm kunnen geven aan een ritueel of ceremonie. Plein H is een netwerk waarin de leden elkaar inspireren, de juiste persoon bij een vraag weten te vinden en samen werken aan het verder uitbouwen en professionaliseren van het werk als humanisticus in al zijn diversiteit.

We zijn een jonge vereniging, vol met pioniers. Op deze website kunt u ons volgen. Klik rustig door!

Nieuws

Filmpresentatie ‘Wat doen ondernemende humanistici?’ online (zondag 3 december 2018)

‘Wat zei je? Journalistiek? Leuk zeg’. Humanistici krijgen regelmatig de vraag wat humanistiek inhoudt (dat is als mensen het uiteindelijk goed verstaan). Deze prachtige studie krijgt steeds meer bekendheid in Nederland en tegelijkertijd is het beeld van wat die humanistici  doen nog niet altijd helder. Plein H, de beroepsvereniging voor ondernemende humanistici, vond het daarom tijd om een aantal van die humanistici uit te vragen. Samen met cameraman Ed Spil van Editworks zijn we bij de alumnidag 2018 van humanistiek aangeschoven. We zijn trots om onze collega humanistici te presenteren.

Belangrijke wijziging:

Plein H is ooit begonnen als vereniging voor zelfstandig werkende humanistici. Het idee was om elkaar te kunnen ondersteunen in het ondernemen. Bovendien was het lidmaatschap nodig voor eventuele benoeming door en ambtelijke binding met het Humanistisch Verbond, maar de daarvoor benodigde kwaliteitswaarborging loopt tegenwoordig via de SKGV.

In de afgelopen twee jaar hebben we in beraad genomen dat ondernemen niet strikt behouden is tot een positie als zelfstandige. We zien veel collega humanistici die op eigen wijze een functie vervullen bij een werkgever. Ook vanuit dienstverband worden nieuwe wegen verkend en is er behoefte aan uitwisseling en samenwerking met andere humanistici. We willen met Plein H daarom alle ondernemende humanistici een platform bieden om uit te wisselen met elkaar, te leren met en van elkaar en gezamenlijk de profilering van humanistieke professionals te versterken. Daarom is tijdens de ALV op 29 mei 2018 besloten om Plein H om te dopen van een beroepsvereniging voor zelfstandig humanistici in een beroepsvereniging voor ondernemende humanistici.

In 2019 zullen we hiertoe de statuten wijzigen en een nieuw jaarplan presenteren.’