Bestuur

Plein H heeft in 2017 een doorstart gemaakt met een nieuwe bestuurssamenstelling. Graag stellen we ons hierbij voor:

Neanske Tuinman, voorzitter

Merlijn Koch, secretaris

Lisa Donkers, penningmeester