Doel

Het doel van Plein H is om:

  1. Een actief inspirerend netwerk te vormen van humanistici waar idee├źn en kennis worden uitgewisseld, samenwerkingspartners kunnen worden gevonden , waar aan deskundigheidsbevordering wordt gedaan, men een eigen portfolio bijhoudt en met elkaar garant staat voor kwaliteit. Dit alles is gericht op het voeren en ontwikkelen van een beroepspraktijk als inventieve en ondernemende professional.
  2. Op te komen voor de belangen van de beroepsgroep.
  3. Leden te ondersteunen zich te profileren als experts op het gebied van humanistiek, zingeving, humanisering en daaraan gekoppelde praktijken.
  4. Leden uit te dagen bij te dragen aan waardecreatie in de samenleving.
  5. De beroepsidentiteit van ondernemende humanistici verder te ontwikkelen en te profileren.
  6. Middels het bestuur een aanspreekpunt, doorverwijzer en samenwerkingspartner te vormen voor het Humanistisch Verbond en andere organisaties voor wie dit van betekenis is.
  7. De uitwisseling over de beroepspraktijk van humanistici in het bredere netwerk te bevorderen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Een platform te zijn voor inspiratie, kennisuitwisseling en samenwerking.
  • Aan kwaliteitstoetsing en deskundigheidsbevordering te doen.
  • Een actieve relatie te onderhouden met het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek, andere humanistische organisaties, zoals verenigd in de humanistische alliantie, en gelieerde beroepsorganisaties.